สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.08%
ค่อนข้างพอใจ :         15.08%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.35%
ค่อนข้างพอใจ :         15.79%
เฉย ๆ :         1.24%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.75%
ค่อนข้างพอใจ :         14.69%
เฉย ๆ :         .94%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.35%
ค่อนข้างพอใจ :         16.10%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 8 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ส่วนการคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2553-2556 ติดต่อชำระภาษีภายในวันที่ 15 กันยายน  2556 ด่วน!!

  
  โครงการฝึกซ้อมแผนเตือนภัยเสมือนจริง ประจำปี2556

อ่านต่อ..   
  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ปี56

อ่านต่อ..   

 
 
  

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 5   [ 6/12/2556 11:17:31 ]

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3   [ 6/12/2556 11:15:52 ]

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1   [ 6/12/2556 11:14:29 ]

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเทียน หมู่ที่ 15   [ 6/12/2556 9:29:23 ]

ประกาศรัรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.ชมพู   [ 15/10/2556 13:48:07 ]

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย ๔   [ 14/8/2556 15:55:13 ]

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยศิริราช   [ 14/8/2556 15:53:55 ]
     
 
 
 
 [ 20/2/2557 13:24:40 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ไม่มีข้อความ in the last 
 
 
 
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
หมู่ที่ 6  ตำบลชมพู  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก
โทร:0-5599-2233      แฟกซ์:0-5 599-2234    Email :
info@chomphu.go.th
Copyright 2013.chomphu.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.