หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนกันยายนพ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนสิงหาคมพ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปีพ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนมิถุนายนพ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลสถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลสถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนเมษายนพ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2      3      4      5