หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
คณะผู้บริหาร
 


นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
 


นายกวี ไฉลภูมิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู


นายประดิษฐ ปัตตานี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
 


นายภูมิ ทัดสอน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู