หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
สภาพทั่วไป
 
  ตำบลชมพู เดิมเขียนชื่อเป็น "ชมภู" หมายถึง การชมทิวทัศน์ ธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้หนาแน่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร เดิมอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอวังทอง ต่อมาตำบลชมพูแยกการปกครอง จากอำเภอวังทองมาขึ้นการปกครองกับ กิ่งอำเภอเนินมะปราง ชื่อตำบลได้เปลี่ยนคำเป็น "ชมพู" ตามสำนักทะเบียนราษฏร์ ประกอบกับอดีตตำบลชมพู ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีชมพูทำให้ความหมายเปลี่ยนไป
  ตำบลชมพู ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลชมพู เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 พระราชบัญญติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
  ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 52 กิโลเมตร และมีระยะห่างจากอำเภอเนินมะปราง ประมาณ 13 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนหลวงจังหวัด หมายเลข 1295 เป็นเส้นทางการคมนาคมสายหลัก ตำบลชมพูมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 335 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 209,745 ไร่
  ตำบลชมพูมีพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขาซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายและเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตำบลชมพูมีหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ราบภูเขา 4 หมู่บ้าน และราบเชิงเขา 11 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง สวนมะม่วง สวนลำไย สวนเงาะ สวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเนินมะปราง และตำบลบ้านบุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าหมื่นรามและตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
จำนวนครัวเรือทั้งหมด จำนวน 4,373 ครัวเรือน
 
จำประชากรทั้งหมด จำนวน 13,194 คน
 
แยกเป็นชาย จำนวน 6,766 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28
 
แยกเป็นหญิง จำนวน 6,428 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72
 
ความหนาแน่แระชากรเฉลี่ย 39.38 คน / ตร.กม.
 
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ มะม่วง ลำไย เงาะ เป็นต้น และอาชีพเสริมในการทอผ้าไหม ทอผ้าเทโร แปรรูปอาหาร เป็นต้น ส่วนนอกฤดูการเกษตรประชากรบางส่วนจะไปรับจ้าง นอกพื้นที่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านชมภูใต้ 646 625 1,271 405  
2 บ้านน้ำปาด 821 841 1,662 499
  3 บ้านชมภูเหนือ 1,087 1,073 2,160 683  
4 บ้านซำรัง 531 476 1,007 323
  5 บ้านปลวกง่าม 603 574 1,177 382  
6 บ้านหนองหญ้าปล้อง 621 599 1,220 322
  7 บ้านรักไทย 381 379 760 438  
8 บ้านเผ่าไทย 307 246 553 208
  9 บ้านซำต้อง 223 196 419 162  
10 บ้านหนองอีป๋อง 382 348 730 212
  11 บ้านร่มเกล้า 225 166 391 196  
12 บ้านเนินคล้อ 183 189 372 116
  13 บ้านทุ่งไอ้ตาก 178 159 337 92  
14 บ้านหนองทับเรือ 131 119 250 62
  15 บ้านซำรังใต้ 447 438 885 273  
  รวม 6,766 6,428 13,194 4,373
 
(ข้อมูล : สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน อำเภอเนินมะปราง
ณ เดือน พฤษภาคม 2556 )