องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • 1.)
    ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธ.กรุงไทย เลขที่ 602-131-7408 ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู