องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. ชมพู)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธ.กรุงไทย เลขที่ 602-131-7408 ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู