หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV แบบ Smart TV) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอนามัย ถึง ซอยประปา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]จ้างเติมน้ำยาเคมีแห้งดับเพลิงหลังการฝึกอบรมในโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ชมพู ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๒๖๘๔ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เอนกประสงค์เทท้าย พร้อมกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๘๔๑๐ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนสายจากถ้ำพระ - คลองกุ่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนสายน้ำพุถึงป่าสัก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองซำรังใหญ่ หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เอนกประสงค์เทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนท่อประปาสายหลัก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3