หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจรัส - บ้านนายพรม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองซำรังใหญ่ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนสายคอกหมู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลบอกที่เลือกตั้งและไวนิลผลนับคะแนนเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.34-008 บ้านปลวกง่าม หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,275 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลบอกที่เลือกตั้งและไวนิลผลนับคะแนนเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมระบบประปา อบต.ชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลบอกที่เลือกตั้งและไวนิลผลนับคะแนนเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9