หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน กม.3 (หลังบ้านนายกำพล) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภู จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลวกง่าม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนท่อประปาสายหลัก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมสถานที่และจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ประชาชนท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง ครั้งที่ ๑๙ ชมพูเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ประชาชนท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง (กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) ครั้งที่ 19 ?ชมพูเกมส์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2563 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านน้ำปาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2563 ]ซื้อหลักเล็งแนวแบบมีสเกล จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]

  (1)     2