หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว100 ลว 12 มี.ค.56 [ 12 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 525 
เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 ที่ พล 0023.1/ว1594 ลว. 11 มี.ค. 2556 [ 12 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 1217 
ขอส่ง นส มาตรฐานการศึกษา ศพด. อปท. ที่ พล 0023.3/ว 1532 ลว. 8 มี.ค 56 [ 11 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 791 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ปรับแผน อบต. ที่ พล 0023.2/ว098 ลว 8 มี.ค.56 [ 8 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 736 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติการเทิดทูนและธำรงรักษาสถาบันพระมาหกษัตริย์ ที่ พล 0023.3/ว 96 ลว. 8 มี.ค. 56  [ 8 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 627 
การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ที่ พล 0023.3/ว 1505 ลว. 7 มี.ค. 56 [ 8 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 1961 
เรื่องโครงการฝึกอบรม ประธานสภา และ รองประธานสภา อปท. จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2556 ที่ พล . 0023.4/1506 ลว 7 มี.ค. 56 [ 7 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 747 
เรื่่อง โครงการอบรมสัมนาผู้บริหาร อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ปี 56 ที่ พล 0023.4/ว406 ลว. 4 มี.ค. 2556 [ 6 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 747 
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของงานพัฒนาชุมชน ฯ ที่ พล 0023.3/ว92 ลว 6 มี.ค.56 [ 6 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 532 
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี งปม พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว91 ลว 5 มี.ค.56 [ 6 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 1186 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปี 2556 ที่ พล 0023.3/ว 1418 ลว. 5 มี.ค. 56 [ 6 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 633 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1416 ลว. 5 มี.ค.56 [ 6 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 856 
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง" ที่ พล 0023.3/ว 1522 ลว. 5 มี.ค. 56 [ 6 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 793 
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับ 3 ท่อน ที่ พล 0023.3/ว 1421 ลว. มี.ค. 56 [ 6 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 610 
การพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 1520 ลว. 5 มี.ค. 56 [ 6 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 800 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 ที่ พล 0023.2/1417 ลว 5 มี.ค.56 [ 5 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 2398 
ที่ พล 0023.3/187, 188และ ว 70 ลว. 5 มี.ค. 56 เรื่องการติดตาม การปฏิบัติตามโครงการสารสนเทศแผนฯ (e-Plan) [ 5 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 745 
วิทยุสื่อสาร ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว089 ลว 4 มี.ค.56 เรื่อง การจัดสรรงปม.เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเอตร์ตั้งโต็ะ) ประจำปี งปม.พ.ศ.2556 [ 4 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 745 
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเพื่่อสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาล และ อบต. ตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงปม. พ.ศ.2556 [ 4 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 585 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1403 ลว 4 มี.ค.56 [ 4 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 809 
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล. 0023.1/ว88 ลว. 4 มีค. 2556 [ 4 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 520 
เรื่องเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นให้กับ อปท. ที่พล. 0023.1/ ว87 ลว. 4 มีค. 2556 [ 4 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 507 
เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ที่ พล. 0023.1/ว40 ลว. 1 มี.ค. 2556 [ 4 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 531 
เรื่อง โครงการฝึกอบรมประธานสภาและรอง ที่พล. 0037.4/00202 ลว 9 ม.ค. 56 [ 4 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 526 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล0023.2/ว086 ลว 1 มี.ค.56 [ 1 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 647 
 
<< หน้าแรก...     445      446      447      448     (449)     450      451      452      453     ....หน้าสุดท้าย >> 508