หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 


 
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ที่ พล 0023.2/ว 6117 ลว. 2 ต.ค. 62 [ 2 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 148 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม. 2562 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6103 ลว 2 ต.ค. 62 [ 2 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 77 
 
ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 6106 ลว 2 ต.ค. 62 [ 2 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ พล 0023.2/ว6102 ลว 2 ต.ค. 62 [ 2 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 319 
 
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผนดีเด่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6105 ลว 2 ต.ค. 62 [ 2 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 79 
 
การโอนจัดสรรรายได้ประจำปี งปม. พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 2  [ 1 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 120 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำเดือน ก.ย. 62  [ 1 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 133 
 
การโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กกถ. งวดที่ 8/62  [ 1 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 99 
 
ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 725 ลว 1 ต.ค. 62 [ 1 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น 53-62 ที่ พล 002023.2/ว6026 ลว 27 ก.ย. 62 [ 1 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 78 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 819