หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 


 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ พล 0023.2/ว4988 ลว 9 ส.ค. 62 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 170 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโายยุงลาย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4967 ลว 9 ส.ค. 62 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
 
การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตเลียม  [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 109 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4  [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน  [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 100 
 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4938 ลว 8 ส.ค. 62 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
 
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 609 ลว 7 ส.ค. 62 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
 
ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA&ChiPA Game ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4911 ลว 7 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ที่ พล 0023.3/ว4912 ลว 7 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว4859 ลว. 6 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 389 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 801