หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 12 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)