หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายวรชัย เที่ยงไธสง
กำนันตำบลชมพู
 
 


นายวิชาญ เศรษฐสูงเนิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านชมภูใต้


นายสมพงษ์ สุขคง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำปาด


นายพีระพงษ์ สุขหมอน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านชมภูเหนือ


นายนิศิต บุบพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านซำรัง


นางสิมมา จันทร์ทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลวกง่าม


นายประทูน ด่านแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง


นายสมประสงค์ อารมณ์ชื่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านรักไทย


นายสงวน วิระปิง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเผ่าไทย


นายมานพ สังข์เทศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านซำต้อง