หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
รายงานการประชุมพนักงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 12-2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 11-2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 156  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 10-2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 136  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 9-2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 561  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 8-2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 265  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 7-2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 293  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 6-2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 271  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 5-2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 287  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 4-2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 457  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 3-2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 404  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 2-2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 438  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่8/2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 692  
 
รายงานการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สำนักปลัด อบต.ชมพู ครั้งที่ 1-2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 599  
 
รายงานการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ พนักงานจ้างฯ สำนักปลัด อบต. ครั้งที่ 5-2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 635  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 11-2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 791  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ชมพู ครั้งที่ 9-2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 [ 27 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 855  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ชมพู ครั้งที่ 8-2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 893  
 
รายงานการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สำนักปลัด อบต.ชมพู ครั้งที่ 4-2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 724  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ชมพู ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 [ 25 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 694  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 4/2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 521  
 
รายงานการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สำนักปลัด อบต.ชมพู ครั้งที่ 3-2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 770  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 746  
 
รายงานการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สำนักปลัด อบต.ชมพู ครั้งที่ 2-2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 890  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ชมพู ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 803  
 
รายงานการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สำนักปลัด อบต.ชมพู ครั้งที่ 1-2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 1021  
 
  (1)     2