หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
รายงานการประชุมพนักงาน
 
 
ายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 11-2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปีพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างอบต.ชมพู ประจำเดือน ตุลาคมครั้งที่ 10/2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 104  
 
รายงานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างอบต.ชมพู ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 9/2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 136  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่8/2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 309  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยวิสามัญ ครั้งที่1ประจำปีพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 138  
 
รายงานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ พนักงานจ้างอบต.ชมพู ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 301  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่6/2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 354  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่2/2562 เมื่อวันที่ 15พ.ค.62 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่5/2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 371  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่4/2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 360  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 3-2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 385  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่2/2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 380  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่1/2562 เมื่อวันที่ 15ก.พ.62 [ 15 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่1/2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 393  
 
ายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 12-2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 453  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.61 [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่4/2561 เมื่อวันที่ 15พ.ย.61 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 11-2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 441  
 
ายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 10-2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 528  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 9-2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 587  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 [ 6 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่3/2561 เมื่อวันที่ 15ส.ค.61 [ 22 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3      4      5