หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
สมาชิกสภา
 


นายบุญเรียง เชื้อบุญมี
ประธานสภา
 


นางสุภาพร ภูมิดี
รองประธานสภา


พ.จ.อ.ณรงค์ คำพิลานนท์
เลขานุการสภา
 
 


นายสวัสดิ์ พลเคน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายอุดม สังข์พาณิช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายนารี มาลาวัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นางแสวง คานกระโทก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายพิทักษ์ สุดจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


ว่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นายบุญล้อม บุญเสน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นางศิริมาลัย ยิ่งยง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


นายอนุกุล ติยานันท์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9