หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 17
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 31
 
 
     


 
โครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้ เมืองสองแคว [ 26 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 48
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชมพู ประจำปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 83
 
 
     


 
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต [ 5 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 90
 


 
บริษัทเบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรมช่วยเหลือบริจาคถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลชมพู [ 3 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 79
 
 
     


 
เจ้าคณะตำบลช่วยเหลือบริจาคถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลชมพู [ 3 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 69
 


 
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย [ 2 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 71
 
 
     


 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู [ 30 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 50
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562 (ครั้งที่2) [ 27 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 932
 
 
     


 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 24
 


 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 201
 
 
     


 
ทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา ณ ที่พักสงฆ์เผ่าไทย [ 13 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 66
 


 
ทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา ณ ที่พักสงฆ์ร่มเกล้า [ 13 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 177
 
 
     


 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 164
 


 
โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 193
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 16