หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองอีป๋อง [ 27 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 25
 


 
กองช่างได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 4 บ้านซำรัง [ 27 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 121
 
 
     


 
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 32
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 58
 
 
     


 
โครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้ เมืองสองแคว [ 26 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 68
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชมพู ประจำปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 124
 
 
     


 
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต [ 5 ก.ย. 2562 ]