หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปี 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 233
 


 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 45
 
 
     


 
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 47
 


 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุลากรและสมาชิกสภา อบต. ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร สมาชิกสภา อบต. และประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 80
 
 
     


 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด [ 21 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 122
 


 
บันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 242
 
 
     


 
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร สมาชิกสภาอบต.และประชาชนประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 101
 


 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 19 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 68
 
 
     


 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 /2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 58
 


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู [ 10 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 83
 
 
     


 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 55
 


 
\\\"ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่\\\" [ 22 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 78
 
 
     


 
ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 86
 


 
ประชุมตามโครงการ “สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562\\\" [ 10 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 113
 
 
     


 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 104
 


 
เทศกาลผลไม้นานาพารรณ มหัศจรรย์ มะม่วงส่งออก ประจำปี 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 175
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16