หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่1/2562 วันที่ 15กุมภาพันธ์ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูและพิจารณาปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 15.07 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 144 ท่าน