หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลจากการบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการ พร้อมทั้งเป็นการสร้างการรับรูปให้เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลให้มีความเข้าใจในงานปฏิรูปที่ดินมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางให้บริการแก่เกษตรอย่างทั่วถึงโดยให้บริการ/ให้คำปรึกษาต่าง ๆ อาทิ โอนสิทธิ มรดกสิทธิ รับเรืองรังวัด เช่น รังวัดใหม่ รังวัดแบ่งแปลงที่ดิน รังวัดตกค้าง ตรวจสอบแนวเขต การให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 13.38 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย