หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 /2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันนี้ เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และเพื่อพิจารณาปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 15.47 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย