หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุลากรและสมาชิกสภา อบต. ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร สมาชิกสภา อบต. และประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุลากรและสมาชิกสภา อบต. ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร สมาชิกสภา อบต. และประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้ในด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย และหลักประชาธิปไตย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 13.22 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย