หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562  
 

วันที่ 26 มิ.ย. 62 อบต.ชมพู โดย นายประดิษฐ ปัตตานี รองนายก อบต.ชมพู เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกของตำบลชมพู ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันภัยจากยาเสพติดและปัญหาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งได้กล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คณะครูอาจารย์ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อสม. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลชมพู ซึ่งได้ร่วมกันเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 14.48 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย