หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปี 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปี 2562 ในวันที่ 4-7กรกฎาคม 2562 ซึ่งในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จัดอบรมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู โดยมีวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล,การบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater bank) มาใช้ในการดำรงชีวิตการพัฒนาตนเอง การพัฒนาองค์กร และพัฒนาตำบล ,การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 RS
และเช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้พาผู้เข้าร่วมอบรมเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ Zero Waste และเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เดินทางไปยังอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และเข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งวิทยากรได้บรรยาย เรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน และเช้าวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านซะซอม หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านซะซอมโฮมเสตย์ และช่วงบ่ายเดินทางกลับจังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 11.44 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 281 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/33

ลำดับภาพที่ 2/33

ลำดับภาพที่ 3/33

ลำดับภาพที่ 4/33

ลำดับภาพที่ 5/33

ลำดับภาพที่ 6/33

ลำดับภาพที่ 7/33

ลำดับภาพที่ 8/33

ลำดับภาพที่ 9/33

ลำดับภาพที่ 10/33

ลำดับภาพที่ 11/33

ลำดับภาพที่ 12/33

ลำดับภาพที่ 13/33

ลำดับภาพที่ 14/33

ลำดับภาพที่ 15/33

ลำดับภาพที่ 16/33

ลำดับภาพที่ 17/33

ลำดับภาพที่ 18/33

ลำดับภาพที่ 19/33

ลำดับภาพที่ 20/33

ลำดับภาพที่ 21/33

ลำดับภาพที่ 22/33

ลำดับภาพที่ 23/33

ลำดับภาพที่ 24/33

ลำดับภาพที่ 25/33

ลำดับภาพที่ 26/33

ลำดับภาพที่ 27/33

ลำดับภาพที่ 28/33

ลำดับภาพที่ 29/33

ลำดับภาพที่ 30/33

ลำดับภาพที่ 31/33

ลำดับภาพที่ 32/33

ลำดับภาพที่ 33/33
<<
>>
X