หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
โครงการแห่เทียนพรรษา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ร่วมกับ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านซำรัง ได้กำหนดจัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดซำรัง หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวันสำคัญทางศาสนารณรงค์ ให้ประชาชนกับหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ตำบลชมพู ได้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน และเพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 14.25 น. โดย คุณ วัฒนรัตน์ ทับเชียงทอง

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย