หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 

  ในวันนี้ (5 ก.ย. 62) นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายก อบต.ชมพู มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงธารารัตน์ เพ็ชรรักษ์ เด็กหญิงสุธิมา หงษา และเด็กหญิงจิรัชญา แตงชาวนา ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยเก็บเงินได้ พร้อมนำเงินดังกล่าวส่งคุณครูเพื่อประกาศตามหาเจ้าของเงินต่อไป
     อบต.ชมพู ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า เด็กหญิงธารารัตน์ เพ็ชรรักษ์ เด็กหญิงสุธิมา หงษา และเด็กหญิงจิรัชญา แตงชาวนา นักเรียนโรงเรียนบ้านซำรัง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยหลังจากเลิกเรียนได้เดินไปซื้อขนม และพบเงิน จำนวน 500 บาท หล่นอยู่ ณ บริเวณหน้า รพ.สต.ชมพู จึงได้นำเงินดังกล่าวส่งให้คุณครูเพื่อประกาศตามหาเจ้าของเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความประพฤติดีด้านความซื่อสัตย์สุจริตตามแแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ อบต.ชมพู โดย นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายก อบต.ชมพู จึงได้มอบเกียรติบัตรฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป พร้อมทั้งขอชื่นชมผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 11.25 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย