หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 

  ในวันนี้ (5 ก.ย. 62) นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายก อบต.ชมพู มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงธารารัตน์ เพ็ชรรักษ์ เด็กหญิงสุธิมา หงษา และเด็กหญิงจิรัชญา แตงชาวนา ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยเก็บเงินได้ พร้อมนำเงินดังกล่าวส่งคุณครูเพื่อประกาศตามหาเจ้าของเงินต่อไป
     อบต.ชมพู ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า เด็กหญิงธารารัตน์ เพ็ชรรักษ์ เด็กหญิงสุธิมา หงษา และเด็กหญิงจิรัชญา แตงชาวนา นักเรียนโรงเรียนบ้านซำรัง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยหลังจากเลิกเรียนได้เดินไปซื้อขนม และพบเงิน จำนวน 500 บาท หล่นอยู่ ณ บริเวณหน้า รพ.สต.ชมพู จึงได้นำเงินดังกล่าวส่งให้คุณครูเพื่อประกาศตามหาเจ้าของเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความประพฤติดีด้านความซื่อสัตย์สุจริตตามแแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ อบต.ชมพู โดย นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายก อบต.ชมพู จึงได้มอบเกียรติบัตรฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป พร้อมทั้งขอชื่นชมผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 11.25 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 149 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X