หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชมพู ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชมพู ประจำปี 2562 ในวันนี้ได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ในหัวข้อ การส่งเสริมบทบาทของสตรีในทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการสื่อสาร และหัวข้อ การส่งเสริมอาชีพและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ณ ศูนย์ประชาคมตำบลชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู และวันที่ 19-20 กันยายน 2562 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เสริมสร้างแนวคิดให้กับกลุ่มสตรี เพื่อนำมาปรับใช้กับบริบทของตำบลตนเอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 15.54 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย