หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ \\\"ชิปช้อปใช้\\\"  
 

ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลชมพู ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ \\\"ชิมช้อปใช้\\\"  หากผู้ประกอบการ/ร้านค้ายังไม่ได้จดทะบียนพาณิชย์ สามารถให้องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูรับรองการสมัครเข้าร่วมตามมาตรการดังกล่าวในแบบฟอร์มการสมัคร ได้ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู โทร 055- 992233ต่อ 12

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 11.32 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 37 ท่าน