หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ \\\"ชิปช้อปใช้\\\"  
 

ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลชมพู ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ \\\"ชิมช้อปใช้\\\"  หากผู้ประกอบการ/ร้านค้ายังไม่ได้จดทะบียนพาณิชย์ สามารถให้องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูรับรองการสมัครเข้าร่วมตามมาตรการดังกล่าวในแบบฟอร์มการสมัคร ได้ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู โทร 055- 992233ต่อ 12

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 11.32 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 8 ท่าน