หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา 16.16 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 4 ท่าน