หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (กรณีรายใหม่) เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (กรณีรายใหม่) เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 62 และระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 14.35 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 13 ท่าน