หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2562  
 

วันที่ 9 ธ.ค. 62 อบต.ชมพู ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลชมพู จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้โครงการรณรงค์เสริมสร้างการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและสังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ร่วมกันแสดงพลังมวลชนการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ตำบลชมพู ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เกมส์ตอบคำถามชิงของรางวัล การจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกัน ฯลฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 23.20 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20