หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
การควบคุมการย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง  
 

ด้วยสำนักงาน กจร. แจ้งว่า จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จงหวัดชัยนาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์มันสำปะหลัง เพื่อยับยั้งการระบาดโรคไวรัสด่างมันสำปะหลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 13.22 น. โดย คุณ พลากรณ์ เคลือบคนโท

ผู้เข้าชม 19 ท่าน