หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
ซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองอีป๋อง  
 

ตามที่ นางรำไพ ประสมศรี  ส.อบต. หมู่ที่ 10  บ้านหนองอีป๋อง  ได้ยื่นคำร้องขอซ่อมแซมเสียงตามสาย จำนวน 1 จุด   กองช่าง  อบต.ชมพูได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการซ่อมแซมเสียงตามสาย แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563
                                                                                    

                                                                                              @กองช่าง อบต.ชมพู

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2563 เวลา 11.14 น. โดย สิบเอกชาญชัย เอกคณาสิงห์

ผู้เข้าชม 56 ท่าน