หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
ข่าวสาร
 


 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.ชมพู  
 

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเรืองยศ อบต.ชมพู

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดย นายบุญชนะ  คลองภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู (ประธานกรรมการ) และคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร , ตัวแทน ส.อบต. , ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.ชมพู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26

มติที่ประชุม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.ชมพู เป็นที่เรียบร้อย หลังจากนี้ จะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำแผนดำเนินงาน
1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และลดความซ้ำซ้อนของโครงการ
3) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน และเพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2565 เวลา 15.17 น. โดย คุณ พรนิพา จันทร์ทวัง

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X