หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ประชาชนท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง (กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) ครั้งที่ 19 ชมพูเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 16.43 น. โดย คุณ ณภัค สุขหมอน

ผู้เข้าชม 8 ท่าน