หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  
 

ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู มีผลการประเมินฯ รวมคิดเป็นร้อยละ 78.13 จากการประเมินทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
     ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ร้อยละ 90.91
     ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ร้อยละ 84.76
     ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ร้อยละ 73.49
     ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ร้อยละ 75.14
     ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ร้อยละ 78.18

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ม.ค. 2564 เวลา 16.48 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 83 ท่าน