หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศฯ เรื่องให้หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ชมพู (กรณีเหตุพิเศษ) เพิ่มเติม  
 

🚩 ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ชมพู (เพิ่มเติม) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
🚩 จากประกาศฉบับก่อนหน้านี้หยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564
🚩 ประกาศฉบับนี้เป็นการประกาศหยุดต่อจากเดิมจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 09.49 น. โดย คุณ วัฒนรัตน์ ทับเชียงทอง

ผู้เข้าชม 141 ท่าน