หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
ข่าวสาร
 


 
ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ............  
<<
>>
X
ประกาศ การรับฟังความคิดเห็น
บันทึกหลักการและเหตุผล
ร่างข้อบัญญัติ
อัตราค่าธรรมเนียม
แบบฟอร์ม คำขอต่างๆ
แบบสอบถามความคิดเห็น
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ................ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยมีการปรับปรุงให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจึงประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .............. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระยะเวลาประกาศประชาสัมพันธ์ บันทึกหลักการและเหตุผลในการจัดทำร่างข้อบัญญัติรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566

2. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

3. วิธีการรับฟังความคิดเห็น
3.1 ขอรับแบบสอบถามความคิดเห็น ได้ที่ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู หรือดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ https://www.chomphu.go.th
3.2 ช่องทางนำส่งแบบสอบถามความคิดเห็น
   1) นำส่งด้วยตนเอง ณ งานนิติการ สำนักปลัด
  2) ส่งทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู (สำนักปลัด) เลขที่ 909 หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
   3) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chomphu_65190@hotmail.com
   4) Facebook อบต.ชมพู https://www.facebook.com/chomphu.go.th
   5) LINE ID : cp65190
3.3 แสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ google form

คลิ๊กที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/ksgzQxsPrKnXbR3YA

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2566 เวลา 16.26 น. โดย คุณ พรนิพา จันทร์ทวัง

ผู้เข้าชม 817 ท่าน