หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
เทศกาลผลไม้นานาพารรณ มหัศจรรย์ มะม่วงส่งออก ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เข้าร่วมโครงการ \"เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์ มะม่วงส่งออก\" ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกรักชุมชน สร้างความสมานฉันท์ และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งในการเข้าร่วมประกวดขบวนในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมตามโครงการดังกล่าว มา ณ ที่นี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 16.30 น. โดย คุณ ลินิน ชมชิต

ผู้เข้าชม 124 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย