หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 1) ในเขตพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563   29 พ.ย. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประชาคมตำบลชมพู   12 พ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พ.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินลูกรังพร้อมเกลี่ยซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   5 พ.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดง จำนวน 6 ชุด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 พ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (กรณีรายใหม่) เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ 2564   31 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   31 ต.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยู่เวรโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   31 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   31 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่องแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพูประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563   30 ต.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2562   21 ต.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   โบสถ์โบราณ วัดน้ำปาด   15 ต.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   9 ต.ค. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39