หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยู่เวรโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2562    13 ธ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562    13 ธ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ “อบรมขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสานสัมพันธ์ชุมชนอำเภอเนินมะปราง”   11 ธ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 1) ในเขตพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563   29 พ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   5 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (กรณีรายใหม่) เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ 2564   31 ต.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   31 ต.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยู่เวรโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   31 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   31 ต.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่องแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพูประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563   30 ต.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2562   21 ต.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   โบสถ์โบราณ วัดน้ำปาด   15 ต.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   9 ต.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ครึ้งปีแรก   9 ต.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1   8 ต.ค. 2562 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19