หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยูเวรโครงการปรับขยายเวลาฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563  27 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยูเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563   27 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  18 ก.พ. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมราชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง  13 ก.พ. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและกำหนดเขตควบตุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันท้องที่จังหวัดพิษณุโลก  5 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยูเวรโครงการปรับขยายเวลาฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  30 ม.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยูเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  30 ม.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การควบคุมการย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง  24 ม.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยู่เวรโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2563   26 ธ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563  26 ธ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยู่เวรโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2562   13 ธ.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562   13 ธ.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ “อบรมขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสานสัมพันธ์ชุมชนอำเภอเนินมะปราง”  11 ธ.ค. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 1) ในเขตพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563  29 พ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  5 พ.ย. 2562 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19