หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชัยนาม   ลิงค์: One Stop Service สอบถามการบริการ และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.ชัยนาม   13 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าช้าง   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง   13 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทอง   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ข้อ 33)   13 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชัยนาม   ลิงค์: การแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ ดับ / ขัดข้อง อบต.ชัยนาม   13 ก.ค. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกร มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทอง   มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (ข้อ 43)   13 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทอง   มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ 42)   13 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทอง   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ข้อ 41)   13 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทอง   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ข้อ 40)   13 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทอง   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ข้อ 33)   13 ก.ค. 2563 2
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.พันเสา   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่้อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง   13 ก.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าวัดวังพรม หมู่ที่ ๗ บ้านวังพรม   13 ก.ค. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,658