หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนเมี่ยง   มโครงการบ้านร่วมราษฏร์กาชาดร่วมใจเพื่อผู้ยากไร้ หมู่ 6 บ้านโคกใหญ่. ต. สวนเมี่ยง อ. ชาติตระการ   11 ต.ค. 2562 26
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านใหม่   โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2562   11 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชุมแสงสงคราม   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562   11 ต.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หอกลอง   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" โครงการชลประทานพิษณุโลก แจ้งสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักมีน้ำกักเก็บจำนวนน้อย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเพื่อการสำรองน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง จึงขอประชาสัมพนธ์ ขอความร่วมมือเกษตรกร   11 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หอกลอง   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน ตุลาคม 2562   11 ต.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หอกลอง   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" ศูนย์ประสานอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ภาค ๓ ขอประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ีของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ที่ถูกต้อง ให้กับประชาชนได้ทราบ เพื่อถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด   11 ต.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หอกลอง   วันที่ 11 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ประชุมพนักงาน ลูกจ้าง อบต.หอกลอง ประจำเดือนตุลาคม เพื่อชักซ้อมการปฏิบัติงานประจำเดือน   11 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางระกำ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ต.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฎิบัติ ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นให้ชุมชน    11 ต.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนเมี่ยง   โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกอบต.และพนักงาน   11 ต.ค. 2562 18
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 3601