หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำหัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก    26 ก.พ. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเนินตาเกิด ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก    26 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านมุง   โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) ถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวสายแลนด์มาร์คหมู่ที่ ๑ โดยซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร เท   26 ก.พ. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านน้าหัก ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก    26 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หัวรอ   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยก้อนคง หมู่ที่่ 7 ตำบลหัวรอ   25 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หัวรอ   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรืองสา หมู่ที่่ 12 ตำบลหัวรอ   25 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นครไทย   ข้อมูลสถิติประกรและบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2563   25 ก.พ. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.พรหมพิราม   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานเทศบาล   25 ก.พ. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สมอแข   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านนายสุเทพ คุ้ม 4 หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ   25 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สมอแข   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอยนายเปิ้ล หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ   25 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สมอแข   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอยป้าจันทร์ หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ   25 ก.พ. 2563 1
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 3248