หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองพระ   3 ก.ย. 62 อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่ประชาชนตำบลหนองพระ   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยเฮี้ย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.สนามคลี   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2562    18 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังโพรง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรและประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   18 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดพริก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิดบรรทุก 6 ล้อ    18 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.วัดโบสถ์   ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   18 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางกระทุ่ม   การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ประจำปี 2561   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา   18 ก.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยเฮี้ย   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒   18 ก.ย. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาบัว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตามโครงการติดตั้งเหล็กดัดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2562 2
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 3537