หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
   
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการเกษตร
   
   
   
   
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)
 
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ