หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 1-2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 12-2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 11-2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 10-2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 9-2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 8-2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 7-2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 6-2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 1-2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 156  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 12-2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 182  
 
ายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 11-2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 136  
 
รายงานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างอบต.ชมพู ประจำเดือน ตุลาคมครั้งที่ 10/2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 166  
 
รายงานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างอบต.ชมพู ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 9/2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 227  
 
รายงานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ พนักงานจ้างอบต.ชมพู ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 382  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่6/2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 680  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่5/2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 444  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่4/2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 470  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 3-2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 572  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่2/2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 601  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่1/2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 492  
 
ายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 12-2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 558  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 11-2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 536  
 
ายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 10-2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 600  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 9-2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 713  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 8-2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 650  
 
  (1)     2      3