หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 6-2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 1-2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 142  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 12-2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 159  
 
ายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 11-2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 124  
 
รายงานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างอบต.ชมพู ประจำเดือน ตุลาคมครั้งที่ 10/2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 154  
 
รายงานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างอบต.ชมพู ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 9/2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 203  
 
รายงานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ พนักงานจ้างอบต.ชมพู ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 359  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่6/2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 647  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่5/2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 430  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่4/2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 455  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 3-2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 554  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่2/2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 576  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่1/2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 475  
 
ายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 12-2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 529  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 11-2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 518  
 
ายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 10-2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 568  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 9-2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 694  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 8-2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 636  
 
ายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 7-2561 [ 20 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 732  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 522  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 16 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 1072  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้าง อบต.ชมพู ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 780  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 3-2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 606  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ อบต.ชมพู ครั้งที่ 2-2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 721  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯและพนักงานจ้างฯองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ครั้งที่1-2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 760  
 
  (1)     2