หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยวิสามัญ ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งทึ่ 3/2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งทึ่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งทึ่ 1/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งทึ่ 1/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปีพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 109  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยวิสามัญ ครั้งที่1ประจำปีพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 412  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่2/2562 เมื่อวันที่ 15พ.ค.62 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 129  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่1/2562 เมื่อวันที่ 15ก.พ.62 [ 15 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 116  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.61 [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่4/2561 เมื่อวันที่ 15พ.ย.61 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 [ 6 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่3/2561 เมื่อวันที่ 15ส.ค.61 [ 22 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่2/2561 เมื่อวันที่ 15พ.ค.2561 [ 22 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่1/2561 เมื่อวันที่ 13ก.พ.2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 245  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 179  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่4/2560 เมื่อวันที่ 15พ.ย.60 [ 17 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่1/2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 168  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่2/2560 วันที่ 15 พ.ค.60 [ 4 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 120  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญสมัยที่1/2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 96  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่4/2559 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 [ 14 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 184  
 
  (1)     2