หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งทึ่ 1/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งทึ่ 1/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปีพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยวิสามัญ ครั้งที่1ประจำปีพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 398  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่2/2562 เมื่อวันที่ 15พ.ค.62 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 112  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่1/2562 เมื่อวันที่ 15ก.พ.62 [ 15 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 103  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.61 [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่4/2561 เมื่อวันที่ 15พ.ย.61 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 [ 6 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่3/2561 เมื่อวันที่ 15ส.ค.61 [ 22 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่2/2561 เมื่อวันที่ 15พ.ค.2561 [ 22 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่1/2561 เมื่อวันที่ 13ก.พ.2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 236  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 172  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพูสมัยสามัญ สมัยที่4/2560 เมื่อวันที่ 15พ.ย.60 [ 17 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่1/2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 159  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่2/2560 วันที่ 15 พ.ค.60 [ 4 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 107  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญสมัยที่1/2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยสามัญ สมัยที่4/2559 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 [ 14 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 172  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2559(ครั้งที่2) วันที่ 31 ตุลาคม 2559 [ 28 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 140  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 14 ตุลาคม 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 226  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 [ 14 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2