หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง-แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.ชมพู [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 164  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่1/2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 7 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 352  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) [ 2 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 84  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 31 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 97  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) [ 21 ม.ค. 2557 ]  อ่าน : 127  
 
  (1)