หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
รายงานทางการเงิน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 3 [ 19 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 11 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 133  
 
  (1)