หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่านตำบลชมพู ประจำงวดปีงบประมาณ 2562 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 3 [ 19 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2      3