หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 26  
 
สรุปรายจ่ายประจำปี 2557 [ 21 เม.ย. 2558 ]  อ่าน : 36  
 
สรุปรายรับ ประจำปี 2557 [ 21 เม.ย. 2558 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)