หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ในเขตพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)