หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการประเมิน ITA และรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปีพ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปี 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA) [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 263  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 [ 24 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 205  
 
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 [ 31 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)