หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)