หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 142  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 103  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน มิถุนายน 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)     2